poniedziałek, 26 listopada 2012

Nowe nazwy funkcji w Excel 2010

Excel 2010 przyniósł wiele zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie polskich odpowiedników nazw dla funkcji które do tej pory posiadały nazwy anglojęzyczne. Postanowiłem przybliżyć część wprowadzonych zmian.

Funkcje które występują w kategorii Data i godzina Excel 2007:
  • EDATE() zastąpiona przez NR.SER.DATY() - funkcja zwraca do punktu wywołania kolejną liczbę określającą datę przypadającą za określoną liczbę miesięcy lub określoną liczbę miesięcy wcześniej
  • EOMONTH() zastąpiona przez NR.SER.OST.DN.MIES() - podaje ostatni dzień w miesiącu, w którym wystąpi data podana w pierwszym argumencie zwiększona o liczbę miesięcy podanych jako argument drugi
  • NETWORKDAYS() posiada nową nazwę DNI.ROBOCZE() - funkcja oblicza ilość dni pracujących pomiędzy datą początkową i końcową pomijając soboty i niedziele oraz święta umieszczona na liście opcjonalnego argumentu
  • WEEKNUM() - funkcja dla zadanej daty podaje, który to tydzień w roku, jej nowa nazwa to NUM.TYG()
  • WORKDAY() -Zwraca liczbę reprezentującą datę, którą wyznacza się poprzez odliczenie od pewnej daty początkowej, do przodu lub wstecz, określonej liczby dni roboczych, nowa nazwa to DZIEŃ.ROBOCZY()
  • YEARFRAC() zastąpiona przez funkcję CZĘŚĆ.ROKU(), która oblicza jaką część roku stanowi okres pomiędzy dwiema datami
Funkcje, których nie ma na liście Excel 2007 ale występują w Excel 2010
  • NETWORKDAYS.INTL() pozwala niestandardowe obliczenie dni roboczych, jej nowa nazwa to DNI.ROBOCZE.NIESTAND()
  • WORKDAY.INT() służy do niestandardowego obliczania daty za określoną liczbę dni z pominięciem weekendów i świąt z listy zastąpiona przez DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND()

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz